Vietnam Airlines Fly Pro

Người được bảo hiểm: Là Hành Khách có vé máy bay của Vietnam Airlines và được vận chuyển trên các Chuyến Bay xuất phát từ Việt Nam (nội địa Việt Nam và quốc tế xuất phát từ Việt Nam). Hành Khách của Vietnam Airlines trở thành Người được bảo hiểm theo chương trình này khi được cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm bởi Bên bảo hiểm. Người được bảo hiểm đồng thời là người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm.

Thời hạn bảo hiểm: Là khoảng thời gian từ thời điểm Chuyến Bay dự kiến cất cánh theo lịch bay căn cứ được cập nhật tới Nhà chức trách không muộn hơn 22h00 (giờ Hà Nội) của ngày liền kề trước ngày Chuyến Bay dự kiến khai thác cho đến thời điểm Chuyến Bay đó hạ cánh, hoặc quay đầu về điểm xuất phát, hoặc đáp xuống sân bay khác hoặc bị hủy.

Quy tắc áp dụng: Quy tắc Bảo hiểm Chậm/Hủy Chuyến Bay của PTI

Quy tắc bảo hiểm chậm/ hủy trễ chuyến bay theo Quyết định số 172/QĐ-PTI-BHCN ngày 8/6/2021 của

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, gọi tắc là Quy tắc Bảo hiểm.

Vietjet Flight Care

1.1 Thời hạn bảo hiểm

 • Thời hạn bảo hiểm bắt đầu kể từ thời điểm Chuyến Bay dự kiến cất cánh, theo lịch bay được công bố cập nhật vào 22h00 (theo giờ địa phương) của ngày liền kề trước ngày khai thác Chuyến Bay đó.
 • Hiệu lực bảo hiểm kết thúc kể từ thời điểm Chuyến Bay hạ cánh và xảy ra các sự kiện bảo hiểm như Trễ Chuyến Bay, Chuyến Bay Bị Hủy, Chuyến Bay Quay Đầu, Chuyến Bay Đáp Xuống Sân Bay Khác, Lỡ Chuyến Bay kế tiếp hoặc Chuyến Bay hạ cánh không phát sinh sự kiện bảo hiểm

 

1.2 Đối tượng tham gia bảo hiểm (Người được bảo hiểm)

 • Áp dụng cho tất cả hành khách sử dụng loại giá vé Deluxe/SkyBoss của Vietjet có độ tuổi từ 02 (hai) tuổi trở lên, không phân biệt quốc tịch, đáp ứng điều kiện đi lại theo Điều lệ vận chuyển của Vietjet, khi sử dụng trên các chuyến bay thường lệ (nội địa và quốc tế) do Vietjet khai thác trong Thời Hạn Bảo Hiểm.
 • Flight Care là chương trình bảo hiểm do Vietjet mua và tặng cho hành khách. Đối với 01 (Một) vé máy bay thuộc loại giá vé Deluxe/Skyboss, hành khách được hưởng quyền lợi bảo hiểm của Deluxe Flight Care/SkyBoss Flight Care tương ứng khi phát sinh Sự kiện Bảo hiểm.

1.3 Sự kiện bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm của Quý khách được hưởng theo các sự kiện bảo hiểm như sau:

 • Trễ Chuyến Bay (Chuyến Bay bị chậm) từ 180 phút trở lên
 • Chuyến Bay bị Hủy
 • Chuyến Bay Quay Đầu
 • Chuyến Bay Đáp Xuống Sân Bay Khác
 • Lỡ Chuyến Bay Kế Tiếp (chỉ dành cho hành khách SkyBoss)
 • Hành Lý Bị Mất/Thất Lạc
 • Hành Lý Đến Chậm.

Chi tiết về định nghĩa Sự kiện Bảo hiểm, vui lòng truy cập thêm tại trang thông tin điện tử: vietjetair.tracuubaohiem.vn, phần "Thông tin chương trình bảo hiểm Flight Care - Quyền lợi bảo hiểm".

Hotline đặt vé Saco 24/7: 1900 6027